ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Lp

Zajęcia, przerwy w nauce

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

04.09.2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017r.- 31.12.2017r.

3.

Ferie zimowe

29.01 - 11.02.2018r.

4.

Termin rekolekcji

do uzgodnienia

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018r.

7.

Ferie letnie

23.06. - 31.08.2018r.

8.

I półrocze

04.09.2017r. - 29.01.2018r. Klasyfikacja śródroczna: 25.01.2018r.

9.

II półrocze

13.02.2017r. - 22.06.2018r. Klasyfikacja roczna 18.06.2018r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

1/ 02.11.2017

2/ 20.04.2018

3/ 30.04.2018

4/ 02.05.2018

5/ 04.05.2018

6/ 01.06.2018

7/ 18.06.2018

11.

I półrocze

Comiesięczne konsultacje z rodzicami: w godz.                  

– informacja o bieżących ocenach: spotkanie z rodzicami ucz. kl. I-VII.

godz. 16.00-17.00

13.09. 2017 I spotkanie wychowawców z rodzicami, konferencja

- wywiadówka : bieżące ocenianie, omówienie niepowodzeń szkolnych i sukcesów

7 XI – wtorek

– informacja o zagrożeniach, konsultacje nauczycieli

5 XII - wtorek

- spotkanie informujące o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych

 

18 I 2018 (wywiadówka)

II półrocze:

Comiesięczne konsultacje z rodzicami: w godz.

- informacja o bieżących ocenach , konsultacje

godz. 16.30-17.30

6 III - wtorek

- wywiadówka : bieżące ocenianie, omówienie niepowodzeń szkolnych i sukcesów.

10 IV - wtorek

- informacja o zagrożeniach, konsultacje nauczycieli

15 V - wtorek

- informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

12. VI - wtorek (wywiadówka)

Joomla templates by a4joomla