ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERMINIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 
OPIS DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN WYKONAWCY
1 2 3 4

KALENDARZ PRACY SZKOŁY :

I – II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego2016/2017.

Msza św., spotkanie dyrekcji szkoły z uczniami, rodzicami i nauczycielami

I półrocze :

 

Klasyfikacja śródroczna

 

II półrocze:

 

 

Klasyfikacja roczna

 

Msza św., spotkanie dyrekcji szkoły, z uczniami, rodzicami i nauczycielami- uroczysta akademia

 

 

01.09.2016r.-13.01.2017r.

 

12.01.2017r.

 

30.01.2017r.- 23.06.2017r.

 

19.06.2017r.

 

23.06.2017r.

dyrektor szkoły,wychowawcy,nauczyciele
3. Przerwy w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2016r.-01.01.2017r. dyrektor szkoły
Ferie zimowe:       16.01.2017r.-27.01.2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna:   13.04.2017r.-18.04.2017r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23.06.2017r.
Dni wolne   14.10.2016r. piątek1.11.2016r. wtorek11.11.2016r. piątek06.01.2017r. piątek1.05.2017r. poniedziałek03.05.2017r. środa15.06.2017r. czwartek

Dodatkowe dni wolne:  

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017 trwa 36 tygodni, 178 dni

31.10.2016r. - poniedziałek21.04.2017r. egzamin w Gimnazjumz j. ang. - piątek02.05.2017r. - wtorek16.06.2017r. – piątek19.06. 2017r. poniedziałek klasyfikacja roczna
4. Planowane spotkania z rodzicami. I półrocze: - organizacja klas pierwszych,- organizacja r. szkolnego- spotkanie z rodzicami,

 

30.08.2016r

01.09.2016r.

dyrektor szkoły,wychowawcy,nauczyciele
- informacje organizujące rok szkolny 14.09.2016r.

Comiesięczne konsultacje z rodzicami: w godz.  

– informacja o bieżących ocenach: spotkanie z rodzicami ucz. kl. I-VI,

godz. 16.30-17.30

 

4.X – wtorek

- wywiadówka : bieżące ocenianie, omówienie niepowodzeń szkolnych i sukcesów 8.XI – wtorek
informacja o zagrożeniach, konsultacje nauczycieli 6.XII- wtorek
- spotkanie informujące o przewidywanychklasyfikacyjnych ocenach śródrocznych 4.I .2017 środa (wywiadówka)
II półrocze:Comiesięczne konsultacje z rodzicami:- informacja o bieżących ocenach , konsultacje

 

godz. 16.30-17.30

7.III wtorek

- wywiadówka : bieżące ocenianie, omówienie niepowodzeń szkolnych i sukcesów. 4.IV wtorek
- informacja o zagrożeniach, konsultacje nauczycieli 16.V wtorek
- informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania 6.VI wtorek (wywiadówka)
5.Wybór bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych do kl. I-VI, współpraca z Radą Rodziców - przygotowanie zestawu obowiązujących podręczników w roku szkolnym 2017/2018 04-05.2017r. nauczyciele kl I -VIdyrektor szkołyRada Rodziców
7. Rekrutacja do klasy I i świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018 - zasady rekrutacji 01.2017r. dyrektor szkoły
 
Joomla templates by a4joomla