ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp Zajęcia, przerwy w nauce Termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 03.09.2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2018
3. Ferie zimowe 11 - 24.02.2019
4. Termin rekolekcji Do uzgodnienia
5. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23.04.2019
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019
7. Ferie letnie 22.06.2019-31.08.2019
8. I półrocze (statut par. 17 ust.6ab)

03.09.2018r.- 09.02.2019r.

Klasyfikacja śródroczna: (środa) 06.02.2019r.

9. II półrocze

25.02.2019r.- 21.06.2019r.

Klasyfikacja roczna: (czwartek) 13.06.2019r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

1.11.2018   1,3,05.2019,                     20.06.2019 (Boże Ciało)

1/ 02.11.2018r.

2/ 12.04.2019r. egzamin: j obcy   gimnazjum

3/ 15.04.2019r. egzamin sp - j. pol

4/ 16.04.2019r. egzamin sp - matem.

5/ 17.04.2019r. egzamin sp - j.obcy

6/ 02.05.2019r.

7/ rezerwa

8/ rezerwa

11.

I półrocze

Comiesięczne konsultacje
z rodzicami:

–spotkanie z rodzicami uczniów
kl. I-VIII ( bieżące ocenianie, postępy w nauce, zachowanie)

godz. 16.00-17.00

13.09. 2018 spotkanie wychowawców
z rodzicami, konferencja

- wywiadówka : bieżące ocenianie, omówienie sukcesów
i niepowodzeń szkolnych

6. XI. – wtorek

– (wywiadówka) 4. XII.– wtorek
- spotkanie informujące
o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

8. I. 2019r.

- pisemne informacje
o przewidywanych ocenach śródrocznych
29.01.2019r.
  Klasyfikacja śródroczna (środa) 06.02.2019r.
- wywiadówka- śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów
i zachowania
07.02.2019r.

II półrocze:

Comiesięczne konsultacje
z rodzicami: w godz.

- informacja o bieżących ocenach, konsultacje

Przebieg egzaminu klas ósmych

godz. 16.00-17.00

02.04.- wtorek

- wywiadówka : bieżące ocenianie, omówienie niepowodzeń szkolnych
i sukcesów. - informacja
o zagrożeniach, konsultacje nauczycieli

21 V - wtorek, godz. 16.30

- informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych z przedmiotów
i zachowania
04.06-wtorek
 

Klasyfikacja roczna

13. VI - czwartek (wywiadówka)

Joomla templates by a4joomla