Roczny plan pracy biblioteki

Roczny plan pracy Biblioteki Szkoły Podstawowej w Czerminie jest podzielony na:

A.    prace pedagogiczne:

1)    Kształtowanie zainteresowań czytelniczych:
-    pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,
-    konkursy czytelnicze.
2)    Lekcje czytelnicze na różne, zaplanowane tematy.
3)    Działania wychowawczo – opiekuńcze:
-    opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece,
-    przestrzeganie regulaminów.
4)    Współpraca z nauczycielami i praca na rzecz szkoły:
-    udostępnianie i udzielanie informacji,
-    gromadzenie i promocja literatury pedagogicznej,
-    popularyzacja czytelnictwa uczniów,
-    organizowanie konkursów,
-    kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,
-    udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i szkoleniach.
5)    Samokształcenie i doskonalenie zawodowe:
-    doskonalenie warsztatu pracy,
-    udział w warsztatach,
-    czytelnictwo literatury fachowej.


B.    prace biblioteczno – techniczne:

1)    Prace nad zbiorami bibliotecznymi:
-    gromadzenie, ewidencja, opracowanie, konserwacja, zabezpieczanie zbiorów.
2)    Udostępnianie zbiorów:
-    wypożyczanie, statystyka, egzekwowanie zbiorów.
3)    Działalność informacyjna:
-    udzielanie informacji,
-    promocja.
4)    Czytelnictwo:
-    analiza wyników czytelnictwa.
5)    Prace organizacyjne, administracyjne i techniczne:
-    opracowanie planu pracy, harmonogramu zajęć dydaktycznych,
-    dokumentowanie pracy biblioteki,
-    dbanie o estetykę pomieszczenia, porządek, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
-    nadzór nad użytkowaniem komputerów.

Joomla templates by a4joomla