Sprawozdanie z pracy biblioteki w roku szkolnym 2016/2017

     W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w l.204 - 2020” i pozyskała środki na zakup nowych książek. Zakupiono 819 książek i 3 audiobuki na kwotę 15001,36zł.

Głównym celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły w ciągu roku podjęto i zrealizowano szereg działań i programów promujących czytelnictwo:

- Uczniowie kl.4a nawiązali współpracę z Przedszkolem w Czerminie i w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” co miesiąc czytali lub inscenizowali wiersze J.Tuwima i J. Brzechwy przedszkolakom.

- J.Brzechwa dla dzieci – ucz. kl.3a

- Kto czyta nie błądzi - ucz. kl.3b

- W krainie baśni - ucz. kl.3a,3c

- Książka łączy pokolenia – ucz. kl. 3c

- Spotkanie z książką – książka nasz przyjaciel – złote myśli i przysłowia o książce – ucz. kl.2b

- Konkurs plastyczny na temat: „Lubimy Kubusia Puchatka” – ucz.kl.2a ,2b

- Książka łączy pokolenia – ucz. kl. 4b

- Bal karnawałowy „W krainie baśni” dla ucz. kl.I-III.

- Bal postaci bajkowych – konkurs na najpiękniejszy strój bajkowy dla ucz. kl.IV-VI

- Uczniowie kl. IV-V prowadzili „ Zeszyt przeczytanej książki”

- W maju odbył się konkurs czytelniczy pt. „Czy znasz te książki?” zorganizowany przez p. M. Misiak i p. Z. Paluchowską.

- W ramach współpracy z Gminną Biblioteką uczniowie kl. IV a uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarzem Z. Kołbą

W bieżącym roku szkolnym księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o 819 książek i 3 audiobuki na kwotę 15001,36zł. Księgozbiór biblioteczny liczy 7014 książek na kwotę36843,34zł..

    Ponadto do zadań biblioteki należało przyjęcie, opracowanie techniczne i wypożyczenie podręczników dla uczniów klas: I - III i kl IV- VI. Są to podręczniki pozyskane w ramach rządowego programu pt. ,,Bezpłatny Podręcznik dla ucznia”.

    W ramach tego programu zakupiono podręczniki do kl. 3, podręczniki do kl. 5, atlasy historyczne, przyrodnicze oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 17766,19zł.

Zostały one opracowane technicznie i wypożyczone wszystkim uczniom. W czerwcu przyjęto zwroty podręcznikówod uczniów kl. I - VI.

W ramach zadań biblioteki przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne. Współpracowano z Biblioteką Gminną w Czerminie w celu rozwijania i promowania czytelnictwa. W ciągu roku odbywały się różne wydarzenia, konkursy, programy edukacyjne, lekcje rozwijające zainteresowania czytelnicze dzieci.

Ponadto w ciągu całego roku prowadzono na bieżąco statystykę i dokumentację pracy biblioteki sprawowano nadzórnad użytkowaniem komputerów, opracowywano technicznie i oprawiano zakupione książki i podręczniki oraz naprawiano zniszczone. Zachęcano uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki, pomagano im w wyborze tytułów, dbano o estetykę i porządek pomieszczeń biblioteki, prowadzono gazetkę ścienną, wykonano plakaty promujące „nowości czytelnicze”. Informowano na bieżąco wychowawców klas o stanie czytelnictwa w klasie.

 

 

Nadesłała: mgr Zuzanna Paluchowska

Joomla templates by a4joomla