contrast2.jpgcontrast1.jpg

Witamy

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Uczniowie klas 8a,b proszeni są o dostarczenie w dniu 17.04.2019r. (środa) nastepujących danych:

- własny adres email

- aktualne adresy zamieszkania ucznia, obojga rodziców,  numery telefonów rodziców oraz ich adresy email (kto nie posiada, proszę o założenie).

Powyższe dane są niezbędne do przeprowadzenia elektronicznego procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERMINIE

Dyrektor SP w Czerminie informuje, że w dniach 15, 16, i 17 kwietnia nadal trwa strajk nauczycieli. Dla uczniów, którzy w tych dniach nie będą mieli zapewnionej opieki domowej, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

17 kwietnia ( tj. środa) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów, których rodzice wcześniej zgłosili potrzebę zorganizowania opieki, taka opieka zostanie zorganizowana.

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia uczniowie klas ósmych piszą egzamin, kolejno:
z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

Dla uczniów ważne przypomnienie:

- w szkole spotykamy się o godz. 8.30,

- przynosimy 2 długopisy ,

- na matematykę przynosimy tylko linijkę.

Na sale egzaminacyjne nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Ograniczenie to dotyczy zarówno uczniów, jak i członków zespołu nadzorującego.

W tych dniach szatnia będzie otwarta.

Dyrektor szkoły: mgr Maria Ochab

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERMINIE

1. W dniu 12 kwietnia 2019r. (piątek) kolejny dzień strajku nauczycieli.

2. 12 kwietnia (piątek) i 17 kwietnia (środa) są w szkole dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. (rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego) Dla uczniów, którzy w tych dniach nie będą mieli zapewnionej opieki domowej, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z deklaracją rodziców w dniu 12 kwietnia dla 8 uczniów, w dniu 17 kwietnia dla 12 uczniów.

Dyrektor szkoły mgr Maria Ochab.


STRAJK

W dniu 8 kwietnia 2019r. rozpoczyna się w naszej szkole strajk i będzie trwał do odwołania.

Joomla templates by a4joomla