Witamy

Rekrutacja - zmiana terminu

W związku z zmianą terminu zakończenia roku szkolnego na dzień 19.06.2019r. - Podkarpacki Kurator Oświaty zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 13.06.2019r. dokonał zmiany terminu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05 – 18.06.2019 r.
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej 14 – 17.06.2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

19 – 25.06.2019 r.

do godz. 15.00

Dlatego też bardzo proszę o przypomnienie uczniom, którzy nie wybrali preferencji, bądź nie złożyli wniosku aby to uczynili najpóźniej w dniu jutrzejszym.

Logując się do systemu są oni zaznaczeni innym kolorem.